• Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

  Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục: "Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục xuyên tỉnh"

  [caption id="attachment_231" align="alignnone" width="650"]

   

  Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục[/caption]

  Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

  LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................i

  LỜI CẢM ƠN......................................................................................................ii

  MỤC LỤC ..........................................................................................................iii

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT....................................................................iv

  DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................................v

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................vi

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ................................................................................vi

  Xem thêm: Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non

  MỞ ĐẦU.............................................................................................................1

  1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

  2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................2

  3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu..............................................3

  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài..........................................................3

  5. Giả thuyết khoa học.........................................................................................3

  6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ......................................................................3

  7. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................4

  8. Đóng góp của đề tài.........................................................................................5

  9. Cấu trúc luận văn.............................................................................................5

  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề............................................................6

  1.1.1. Trên thế giới ..........................................................................................6

  1.1.2. Ở Việt Nam............................................................................................7

  1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài..............................................................9

  1.2.1. Quản lý, Quản lý giáo dục.....................................................................9

  1.2.2. Hoạt động học tập, hoạt động học tập của học sinh THPT.................15

  1.2.3. Quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT...................................17

  1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại trung tâm HN & GDTX....18

  1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm HN&GDTX...............................18

  1.3.2. Đặc điểm về hoạt động học tập của học sinh THPT ở Trung tâm HN & GDTX ....20

  1.3.3. Nội dung Quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN & GDTX ........23

  1.3.4. Phương thức quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN & GDTX .......28

  1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN & GDTX ..29

  Xem thêm: Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục phổ biến nhất

  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH

  2.1. Vài nét về trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh...............35

  2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Trung tâm.................................35

  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm...............................................36

  2.1.3. Tổ chức bộ máy của trung tâm............................................................37

  2.1.4. Quy mô ................................................................................................38

  2.1.5. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ....................................................40

  2.2. Khái quát về nội dung, phương thức khảo sát và xử lý số liệu ..................41

  2.3. Thực trạng hoạt động học tập của học sinh tại trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh...42

  2.3.1. Nhận thức của học sinh về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động học tập ...........42

  2.3.2. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch học tập của học sinh THPT tại trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh....44

  2.3.3. Thực trạng về kết quả học tập của học sinh THPT tại trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh .....46

  Xem thêm: https://www.linkedin.com/pulse/mau-de-cuong-luan-van-quan-ly-giao-duc-mannon-sam-baby/?published=t


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :